Բնակելի համալիր

Ա. Խաչատրյան բազմաբնակարան բնակելի համալիր

Բնակարան

Սենյակների քանակը

Մասնաշենք

Հարկ

Մակերեսը քմ

Մեր մասին

Ա. Խաչատրյան բազմաբնակարան բնակելի համալիր

Երևանի ամենահին ու գեղեցիկ փողոցներից մեկում կառուցվում է ժամանակակից բոլոր չափանիշներին համապատասխան բնակարանային համալիր: Այն կունենա 200-ից ավել բնակարաններ և 120 -ից ավել ավտոկայանատեղիներ։ Կառուցվող բնակելի համալիրի ճիշտ տեղակայումը ապահովելու է բնակարանների անհրաժեշտ բնական լուսավորությունը, իսկ համալիրի ճիշտ դիրքի շնորհիվ բնակարաններից բացվելու է գեղեցիկ տեսարան: Բնակելի համալիրը գտնվում է ճանապարհային այնպիսի հատվածում,որն ապահովում է բնակիչների արագ և մատչելի տեղաշարժը քաղաքի բոլոր ուղղություններով: Միևնույն ժամանակ առաջարկվող բնակելի համալիրի շրջակայքում գտնվում են բոլոր անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները: Շինարարության ավարտը նախատեսվում է 2021 թվականի դեկտեմբերին։

general.photos

Նախագծի նկարները

Layout

Նախագծի հատակագծերը

Mortgage

Հիփոթեքային վարկի հաշվիչ

Արժեք

Ամիս


Ամիս Նվազում(֏) Տոկոս(֏) Վճարվող գումար(֏)

Կան հարցեր ?